Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i podjęcia głębszej refleksji nad swoim postępowaniem i relacjami z innymi.

Już po raz 10. zostały przygotowane częstochowskie materiały duszpasterskie na Adwent.

Serdecznie zapraszamy na Oratorium "Jak Ojciec i Syn", które odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Intencje nabożeństw różańcowych w 2023 A.D.

Strona 1 z 23  > >>