31/07/2022 12:00

01.08.2022r. - 07.08.2022r.


Poniedziałek

1800
+ Pelagię Warzycha w 23 r.śm.
1830
+ Eugeniusza Nowaka – od Ewy Krawczyk z dziećmi

Wtorek
0700
+ Ks. Wincentego Kowalczyka w 21 r.śm., Wacława Kałużę w 2 r.śm.

Środa
1800
+ Henryka Kamyka – od brata Mariana z rodz.
1830
+ Ireneusza Bujaka – od Małgorzaty i Zbigniewa Górnik z rodz.

Czwartek
1800
+ Aleksandra w 45 r.śm., Mariannę, Wandę, Stanisława Jurowskich. Włodzimierę Łata
1830
+
Janinę Kałuża – od siostry Wiesławy z rodz.

Piątek
1730
SPOWIEDŹ  PIERWSZOPIĄTKOWA
1800
+ Zofię Bociąga – od wnuczki Magdaleny z rodz.
1830

+ Antoniego Wróblewskiego – od córki Ewy z Karolem

S
obota

1800
+ Krzysztofa Dymka – od Grzegorza, Magdy, Wojciecha, Michała Małeckich

Niedziela
900
+ Tadeusza, Rozalię, Leonarda, Joannę, Mariannę, Mateusza Mordalów. Franciszkę, Piotra Kałużów. Czesława, Mariannę, Michała Randaków
1030
+ Bronisława, Franciszkę i Adama Drabów. Antoninę i Teofila, Jana Olbrychów