Sprawozdanie ks. Proboszcza w czasie kanonicznej wizytacji Biskupa

Szczyty to nieposiadająca praw miejskich licząca niespełna dziewięćset mieszkańców osada leżąca między Działoszynem, a Wieluniem.


Szczyty to nieposiadająca praw miejskich licząca niespełna dziewięćset mieszkańców osada leżąca między Działoszynem a Wieluniem. Istnienie parafii pojawia się przy dacie 1521 i jest połączone z wizytacją arcybiskupa Jana Łaskiego. Natomiast w roku 1636 została włączona do parafii w Działoszynie. Biskup częstochowski Stefan Bareła  w roku 1969 utworzył w Szczytach tzw. Ekspozyturę, a 1 czerwca 1982 roku reerygował tu parafię wydzielając jej teren w całości z parafii w Działoszynie. Obecny kościół został wybudowany przez tutejszą ludność w 1829 roku. Staraniem ekspozyta Ks. Stanisława Świątka kościół został odrestaurowany i wyposażony w konieczne utensylia i sprzęty. Dnia 18 października 2000 roku arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia czyli konsekracji. Najdalsza odległość do kościoła wynosi 3 km.

Pod względem praktyk religijnych parafia Szczyty jest typowa dla naszego regionu. Liczenie wiernych wykazuje, że na Mszę św. niedzielną uczęszcza ok. 37 % wiernych. Jest nietypowa, bo jest mała. Akta chrztów, ślubów, pogrzebów, ilość dzieci do I Komunii św. i młodzieży do Bierzmowania wyrażają się w niewielkich liczbach. Obsada osobowa parafii to Ks. Proboszcz. Ofiary składane przez wiernych pozwalają na regularne świadczenia na parafii i na rzecz kościoła diecezjalnego. Nauką wiary, lekcjami religii w dwóch placówkach oświatowych w 7 oddziałach klasowych objętych jest 75 dzieci. Uczą ks. Proboszcz i świecka katechetka.

Największe wydarzenia natury duchowej od ostatniej wizytacji biskupiej, a ta miała miejsce w 2006 roku, to Misje Ewangelizacyjne w parafii wraz z przyjęciem peregrynującego krzyża ze świętymi relikwiami. Wprowadziłem odprawianie  nabożeństw fatimskich z dniem 13 lipca 2012 roku. Spotkały się one z aprobatą wiernych. Uczęszcza na nie bardzo duża liczba parafian, kobiet i mężczyzn. Wprowadziłem Mszę św. dla dzieci i młodzieży z kazaniem dialogowanym. Na te Msze św. oprócz dzieci i młodzieży uczęszcza duża liczba dorosłych z małymi dziećmi.

Najważniejsze dokonania gospodarcze w sprawozdawczym okresie to:  z chwilą przyjścia do parafii zastałem w budowie kaplicę przedpogrzebową i z miejsca podjąłem kontynuację tego dzieła. Od 1 lipca do chwili obecnej przy dużym zaangażowaniu wiernych parafii została założona więźba dachowa, dach z blacho-dachówki oraz drzwi i okna. Stan surowy został zamknięty przed zimą.

Z dniem 1 lipca 2012 roku rozpocząłem generalny remont plebanii oraz zorganizowałem osobne pomieszczenie na kancelarię parafialną. Prace remontowe na plebanii i w kancelarii zostały zakończone 5 listopada 2012 roku. Od 4 listopada 2012 roku parafia ma własną i na bieżąco aktualizowaną stronę internetową.

Witając jeszcze raz naszego Dostojnego Gościa Księdza Biskupa Antoniego Długosza prosimy gorąco o modlitwę w naszej intencji, o pasterskie słowo zachęty i porady, abyśmy umocnieni w wierze, nadziei i miłości, przez drogi naszego życia doczesnego, przez gorliwy udział w życiu kościoła parafialnego, zdążali Ad Christum Redemptorem Hominis, do Chrystusa naszego Odkupiciela.

Ks. Marek Galec - proboszcz