Komunikat dotyczący wizyty kolędowej

Komunikat Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie duszpasterskiej wizyty kolędowej.


Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia posługa duszpasterska w parafiach wiąże się z odwiedzaniem domów i mieszkań wiernych z błogosławieństwem, wspólną modlitwą oraz rozmowami duszpasterskimi.
W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz ograniczenia sanitarne w życiu społecznym naszą posługę powinno cechować poczucie odpowiedzialności za innych i za siebie oraz troska i roztropność duszpasterska.  W imieniu Księdza Arcybiskupa proszę, by w planowaniu i przeprowadzeniu wizyty duszpasterskiej w tym roku kierować się następującymi zasadami:

1. Wizytę duszpasterską można składać w domach i mieszkaniach wiernych jedynie na wyraźne i wcześniejsze zaproszenie samych wiernych.
2. Naszym zadaniem jest udzielenie błogosławieństwa wszystkim domownikom, błogosławieństwo mieszkania oraz wspólna modlitwa.
3. Można również przekazać krótkie ogłoszenia o życiu wspólnoty parafialnej.
4. W razie potrzeby dłuższej rozmowy duszpasterskiej należy umówić się na taką rozmowę w kancelarii parafialnej.
5. Troska o wspólnotę parafialną i dzieła prowadzone przez Kościół może być wyrażona przez ofiary indywidualne, składane na tacę lub na konto.
6. Ze względu na stan zdrowia kapłanów i parafian wizytę duszpasterską można przenieść na inny, bardziej stosowny czas.

ks. Adam POLAK
Sekretarz Wydziału Duszpasterskiego

Częstochowa, 2 grudnia 2020r.