Prosimy o zapoznanie się parafian z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo w sprawie w sprawie odwołania dyspensy.

W świetle aktualnych przepisów państwowych dotyczących limitów uczestników liturgii, liczba osób obecnych w świątyni jest zależna od powierzchni użytkowej danego kościoła, co w wielu przypadkach stwarza możliwość udzielania pierwszej Komunii świętej w małych grupach.

Prosimy o zapoznanie się parafian z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji  do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii.

Prosimy o zapoznanie się parafian z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo.

<< <  Strona 2 z 15  > >>