Prosimy o zapoznanie się parafian z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji  do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii.

Prosimy o zapoznanie się parafian z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo.

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie  w sprawie pierwszej Komunii świętej

Zarządzenie w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego

<< <  Strona 2 z 15  > >>