18.11.2012r. odbyła się kanoniczna wizytacja naszej parafii, podczas której ks. biskup Antoni Długosz udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Szczyty to nieposiadająca praw miejskich licząca niespełna dziewięćset mieszkańców osada leżąca między Działoszynem, a Wieluniem.

W niedzielę 18 listopada 2012 roku będziemy gościć w naszej parafii Ks. Biskupa Antoniego Długosza, który przeprowadzi kanoniczną wizytację i udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, by wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie.

<< <  Strona 21 z 21