HISTORIA PARAFII SZCZYTY


Katalog Kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej podaje, że parafia w Szczytach istniała oddzielnie od parafii w Działoszynie w latach 1462-1563. Pierwotna świątynia bardzo przestronna, zbudowana była z drewna i w skutek rozpadania się została rozebrana na początku XVIII wieku. Terytorium dotychczasowej parafii zostały włączone do parafii działoszyńskiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Na miejscu dawnego kościoła z drewna, po świątyni parafialnej została wybudowana mniejsza drewniana kaplica pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po 1829 roku kosztem miejscowej ludności kaplica w Szczytach została wyremontowana. Jej część była murowana z kamienia. Drewniana część kaplicy filialnej w Szczytach, wskutek dużego zniszczenia rozebrana została w 1927 roku. W tym samym roku na tym miejscu zbudowany został niewielki murowany z białego kamienia kościół kryty blachą.
Wieś Szczyty w roku 1765 należała do parafii Działoszyn. W której znajduje się późnobarokowy wapienny kościół wybudowany w 1787 roku przez hrabiego Stanisława Micińskiego pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Parafia liczyła ok. 4,5 tys. wiernych i mieszkańcy swobodnie mieścili się w świątyni. Jednak, gdy w 1914 roku liczba parafian wynosiła 9 tysięcy w kościele było zaledwie 10 ławek, w których usiąść mogło ok. 80 osób, reszta wiernych musiała stać. Interesujące informacje na temat parafii Szczyty znajdują się w opisach kościołów i parafii diecezji włocławskiej z 1873 – 1881 roku. Podano w nich, że we wsi Szczyty, w tejże parafii był kościół niegdyś parafialny, który stał się filialnym ze względu na bliskość parafii w Działoszynie. Nie wiadomo kiedy był wybudowany kościół w Szczytach, ale już w 1765 roku z powodu zniszczenia został rozebrany. Ale w krótkim czasie została zbudowana świątynia z drzewa i pokryta gontem. Pierwsza świątynia była bardzo mała. Pokryta gontem, a w jej wnętrzu znajdował się jeden ołtarz Wszystkich Świętych. Po lewej stronie kaplicy znajdowała się zakrystia. Przy kaplicy nie było żadnego budynku ani dzwonnicy. Po zakończeniu II wojny światowej wieś Szczyty w dalszym ciągu należała do parafii Działoszyn. Od 1969 roku Szczyty stanowiły wikariat terenowy parafii Działoszyn, a od 1976 roku stanowiły ekspozyturę.Od 1983 roku Szczyty stanowią samodzielną parafię. Dnia 6 maja 1982 roku został wydany dekret erekcyjny parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szczytach. Teren parafii stanowiły wsie Szczyty i Wójtostwo. Wymieniony obszar nowo powołanej parafii odłączony został od parafii Działoszyn. Kościołem parafialnym ustanowiony został zabytkowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szczytach. Proboszczem parafii został Bogusław Atłasik. Parafia otrzymała prawo grzebania zmarłych na cmentarzu parafialnym w Działoszynie. Od początku swego istnienia świątynia w Szczytach posiadała wezwanie Wszystkich Świętych i taki tytuł parafii pozostał.