Adwetowy Dzień Skupienia

Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i podjęcia głębszej refleksji nad swoim postępowaniem i relacjami z innymi.


Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i podjęcia głębszej refleksji nad swoim postępowaniem i relacjami z innymi.

Szczególną okazją do tego będzie  Adwentowy Dzień Skupienia, który przeżywać będziemy w naszej rodzinie parafialnej w najbliższą sobotę 9-go grudnia. Poprowadzi go Ks. Mariusz Nabiałek – proboszcz Par. św. Rocha w Konopnicy.

Chorych i starszych, potrzebujących posługi sakramentalnej odwiedzimy wraz z ks. kaznodzieją Adwentowego Dnia Skupienia od godz. 11:00.

Bardzo proszę, aby do piątku włącznie, w zakrystii bądź telefonicznie, zgłosić te osoby starsze lub chore, które mają być opatrzone sakramentami. Nie trzeba zgłaszać tych osób, które co miesiąc odwiedzam z posługą sakramentalną.

SOBOTA - 09 XII 2023 r. - ADWENTOWY  DZIEŃ  SKUPIENIA

8:30  SPOWIEDŹ  ADWENTOWA
9:00 + Stefana w 41 r.śm., Franciszkę, Stefana, Aleksandra, Mariannę, Wandę, Stanisława Jurowskich.
11:00  POSŁUGA  SAKRAMENTALNA  CHORYM  I  STARSZYM
16:30  SPOWIEDŹ  ADWENTOWA
17:00 + Leopolda Warzychę – od syna Łukasza z żoną.